Добро и ефикасно интернет присуство на Вашата компанија не е само убав сајт поставен на Вашата адреса. Ние во Планет Интерактив ја имаме совладано таа лекција, работејќи на некои од најголемите интернет проекти и веб сајтови во нашата држава. На нашите клиенти можеме да понудиме:

 • Презентациски сајтови кои ја отсликуваат Вашата компанија и Вашите производи и услуги
 • Каталози на производи кои ги приближуваат Вашата понуда до купувачите
 • Он-Лајн продавница која нуди огромни можности за проширување на Вашиот бизнис
 • Интернет услуги преку кои на поефтин и побрз начин го зголемувате задоволството кај Вашите клиенти
 • Систем за менаџирање на содржините на сајтот кој е одлична и едноставна платформа за админисатрација на Вашиот сајт

Освен беспрекорно технички изведениот проект од особена важност за Вашето интернет присуство се :

 • Анализа на реалните потреби на корисниците
 • Дефинирање на таргет групите за Вашиот бизнис
 • Дефинирање на содржините и услугите кои ќе бидат поставени на Вашиот сајт
 • Оригинален дизајн кој одговара на концептот
 • План за развој на интернет стратегијата за Вашата компанија
 • Професионална поддршка после имплементацијата на проектот
 • Ефикасен Маркетинг план за промоција

Како специјална услуга ви нудиме Систем за поврзување на сајтот со нашето софтверско решение преку кој имате едноставен увид на Вашите производи и нивно поставување на сајтот, но и многу повеќе –

 • Специјалне дел на сајто каде што Вашите регистрирани клиенти ќе имаат увид во нивните предходни нарачки, статусот на моменталните нарачки, моменталната залиха, финансиската состојба но и можност да напарават веднаш нарачка до Вас
 • Посебен дел во софтверското решение каде ќе се примаат и проследуваат нарачките од сајтот, но и материјални и финансиски извештаи за продажбата преку Интернет

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ © 2012